بازدید و سرویس دوره ای تجهیزات ورزشی

در تداوم اجرای عملیات بهسازی و تعمیرات سالن ها و تجهیزات ورزشی واحد تعمیرات هلسی پروتک ،به همت و تلاش مشترک پرسنل واحد فنی و تعمیرات تمامی موارد در بهسازی ساختمان ، دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی سالن های بدنسازی مورد قرارداد خود را برای عملکرد هر چه بهتر پشتیبانی میکند.
لازم به ذکر است اگرچه به دلیل محدودیت های کرونایی ،تا اطلاع ثانوی و بهبودشرایط ،استفاده از اماکن و وسایل ورزشی کمتر شده ولی تعمیرات ،حفظ و نگهداشت صحیح وسایل و دستگاه ها به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از رطوبت ،سرما ، گرما و غبار معلق در هوا در فصول مختلف سال ، از مهمترین کارهای مسئول سالن های ورزشی میباشد که در برخی موارد از عهده ایشان خارج میباشد و اینجاست که یک تیم حرفه ای برای کمک به سالن های ورزشی مورد نیاز است .
همچنین از جمله اقدامات انجام شده در بخش دیگری از بازبینی دوره ای اماکن ورزشی ، شستشو ،سرویس و اورهال بویلرهای استخر باشگاهها و سرویس مکانیکی تجهیزات ورزشی میباشد.
ما در هلدینگ ورزشی هلسی پروتک کوشیده ایم که این مهم را هر چه آسانتر و کم هزینه تر در کوتاه ترین زمان ممکن برای تمامی اماکن ورزشی طرف قرارداد خود مهیا کنیم.