من هاست خرید هاست مشهد بهترین هاست مشهد هاست ارزان مشهد هاست اقتصادی خرید هاست

تعمیرات تردمیل

تردمیل ها  بیشتر از هر لوازم هوازی ورزشی بیشتر و زودتر فرسوده میشوند.

فشاری که به دلیل خرابی یکی از قطعات به آن تحمیل می شود، موجب خسارت یا خرابی نابهنگام سایر اجزا می شود.

عقب انداختن تعمیرات تردمیل ها  می تواند به خسارت جدی تری برای آنها منجر شود که احتمال دارد هزینه تعمیرات را ناباورانه افزایش دهد.

علائمی که نشان می دهد تردمیل ها نیاز به تعمیر دارند عبارتند از؛

۱_موتور تردمیل به سختی کار میکند ویا صداهای زائد دارد.

۲_تسمه تردمیل لیز می خورد یا گیر می کند که ممکن است خیلی شل یا زیادی سفت باشد.

۳_کد خطا تردمیل Error – E 0 – E 1 – E 2 – E 3 – E 4 – E 5 – E 6 – E 7

۴_ صدای جیرجیر از تردمیل بلند شود.

۵_ تردمیل وسط ورزش کردن خود به خود خاموش شود.

۶_ وقتی از تردمیل استفاده می کنید بوی سوختگی حس می کنید و یااحساس می کنید تردمیل داغ کرده است

۷_ روشن کردن تردمیل باعث قطع برق یا پریدن فیوز برق شود.

۸_ تردمیل روشن نشود.

۹_ نوار زیر پای تردمیل در حین استفاده زیر پا بایستد.

۱۰_ هنگام دست زدن به تردمیل برق شما را بگیرد.

من هاست خرید هاست مشهد بهترین هاست مشهد هاست ارزان مشهد هاست اقتصادی خرید هاست