تغذیه در دنیای مدرن

در زمانیکه وضعیت معیشت مردم به گونه ایست که ابتدایی ترین نیاز های تغذیه ای آنها برآورده نمی شود و انواع بیماریهای مختلف در جامعه بیداد میکند و نیز سلامتی جهان با ظهور فست فود های مختلف تحت شعاع قرار گرفته است و از طرفی صنعتی شدن صنعت غذایی لطمه های وحشتناک بر پیکره تغذیه جامعه بشری خصوصا در ایران وارد کرده است.تفکر ما بر آن بود که چگونه میتوان قدمی در راه سلامت و بهبود زندگی شریف ترین و قدیمی ترین تمدن جهان برداریم؟ لذا ما در هلدینگ هلسی پروتک بر آن شدیم که راهکارهایی عملی برای مقابله بر این مشکل نو ظهور جامعه ارائه دهیم.

امیدوارم که این تلاش ما مورد توجه شما بزرگواران قراربگیرد