دپارتمان تولید کف پوش سالنی

کفپوش ها در هر محیطی چه اداری ، چه مسکونی و یا ورزشی ، یک بخش بسیار مهم است؛ این اهمیت در محیط های ورزشی به دلیل تاثیر مستقیم این متریال بر عملکرد ورزشی ورزشکاران به مراتب بیشتر از سایر محیط ها به چشم می آید. مثلا اگر بخواهیم میتوانیم یک منزل را با هر نوع فرشی اعم از دستباف یا ماشینی و یا یک اداره را با هر نوع کفپوش صنعتی پوشش دهیم ولی هرگز نمی توانیم یک محیط ورزشی را با هر نوع پوششی که بخواهیم کف پوش کنیم.در محیط های ورزشی بسیار مهم است که کفپوش نه تنها مانع از انجام صحیح و اصولی فرایند ورزشی نشود، بلکه به انجام صحیح و اصولی آن کمک هم بکند.ی انواع متعدد رشته های ورزشی ،نیاز به کفپوش های ورزشی هم طیف وسیعی پیدا میکند.