سیستم اتوماسیون در مجموعه های ورزشی

سیستم اتوماسیون باشگاه ورزشی، راه حلی برای مدیریت جامع و مکانیزه نمودن مجموعه های ورزشی است. این سیستم،مجموعه ای گسترده از نرم افزار و سخت افزار بوده که شامل دستگاه های خدمات ورزشی، دستگاه های اعتباری، پکیج کامل قفل های الکترونیکی کمد و نرم افزار جامع مدیریت باشگاه است.در این سیستم یک کارت عضویت بدون تماس هوشمند در اختیار افراد قرار می گیرد و به کمک دستگاه ها و ادوات مربوطه فرد می تواند وارد مجموعه شده و هر ورزشی را که مورد نظر داشته باشد انتخاب نماید، هزینه استفاده از سالن از موجودی وی کسر می شود و امکان استفاده از کمدهای رختکن و همچنین خرید از بوفه و … را پیدا می کند.اگر سانس یا ساعت ورود برای شخص غیر مجاز باشد، اجازه ورود داده نخواهد شد. همچنین امکان نظارت و کنترل توسط مدیران مجموعه به راحتی قابل اعمال بوده و گزارشات مفید و موثر آن، ابزاری برای پیشبرد سیاست های مدیریتی مجموعه خواهد بود.

امکانات و قابلیت های نرم افزار:

  • مدیریت چندین مجموعه و ارتباط بین آنها
  • کنترل دقیق صندوق باشگاه و تهیه گزارش روزانه
  • امکان ایجاد پرونده پزشکی برای هر عضو
  • امکان تصال به گیت تردد
  • تهیه گزارش از اعضا ، اطلاعات فردی و بررسی شهریه هر عضو
  • تهیه گزارشات متنوع نموداری و مدیریتی