همکاری با ما

هلدینگ ورزشی هلسی پروتک جهت تكميل تيم كاري خود در شهرهاي مختلف ایران مانند، تهران-اصفهان- تبريز- همدان- اهواز و شيراز و …. نماينده فعال مي پذيرد.

شرايط اخذ نمايندگي

1-نماينده بايستي داراي سابقه ي ورزشي درخشان در رزومه خود باشد.

2-نماينده بايستي آشنا با مشاغل فروش و بازاريابي ورزشی باشد.

3-ارتباطات ورزشي نماينده در سطح استان حائز اهميت است .

4-نماينده دركليه فعاليت هاي هلدینگ هلسی پروتک قادر به همكاري و فعاليت است و كليه پيشنهادهاي در آمدزايي ورزشي در استان در ابتدا توسط تيم هلسی پروتک به نماينده پيشنهاد مي گردد.

5-نماينده بايستي جهت معرفي و عقد قرارداد همكاري در دفتر مركزي مشهد حضور يابد.

6-نماينده بايستي جهت شركت در جلسه هاي هماهنگی نمايندگان كه هر فصل برگزار مي شود حضور يابد.

7-كليه تعاملات نماينده با هلدینگ هلسی پروتک از طريق وب سايت هلسی پروتک انجام خواهد شد و نماينده موظف است كليه­ي كالاها و تبليغاتي كه به فروش مي­رسانند از پنل ادمين خود ثبت كنند تا مبلغ حق الزحمه وي قابل محاسبه باشد.

8-حق الزحمه به صورت ماهانه به شماره حساب معرفي شده در قرارداد واريز خواهد شد.

با تشکر تیم فروش هلسی پروتک