اگر می خواهید مدتی از حرکات وزنه آزاد دوری کنید و به خود استراحتی دهید ، دستگاه های بدنسازی جایگزین مناسبی برای آن میباشد. ما اغلب ، دستگاه های بدنسازی را سرزنش می کنیم که به اندازه وزنه های آزاد مفید نیستند یا کارایی ندارند ولی در خیلی وقتها جایگزین به حق آنها میباشند. مثلا  اگر از درد مفصل رنج می برید یا اینکه دچار آسیب دیدگی کمر و زانو هستید ، یا مبتدی هستید و یا بدنسازی هستید که به دنبال تفکیک بیشتر در برخی عضلات خود می باشید ، برخی دستگاه ها می توانند کمک چشمگیری به شما کنند.در ادامه یادآورم میشوم برای بعضی از گروه های سنی مثل کودکان و پیشکسوتان و همچنین بازتوانی سالمندان ، دستگاههای ویژه ای هستند که کارایی بیشتری و امن تری نسبت به وزنه آزادها دارند.

سعید فرهت

داور و مربی رسمی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی ایران